Política de Privadesa

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. a CIF: B-65.517.492 a Av Sanhellí i Bosch, 33 - 08380 Malgrat de Mar - Barcelona
Correu electrònic: info@metalvalls.com

En el tractament de les dades personals de l´Usuari / Client, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD-GDD 3/2018 i RGPD UE 679/2016 , així com a la normativa sobre serveis de la societat de la informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), de manera que es facilita la següent informació de l´tractament. Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L´usuari haurà llegir-la, comprendre-la i acceptar-la abans de seguir en la mateixa.

 1. MENORS

Queda prohibit l´accés i ús d´aquest lloc web als menors de 18 anys.

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 1. EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

Com a usuari seràs l´únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que facilitis a Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. , eximint de qualsevol tipus de responsabilitat a l´respecte.

L´usuari garanteix l´exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades havent d´aportar la informació completa, veraç i correcta en els diferents formularis de la present.

 1. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens facilitis dades de caràcter personal de terceres persones, declares que et trobes autoritzat / a per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declares que els has informat prèviament de tot el que recull la present política de privacitat, especialment de les dades nostra empresa i de com exercir els drets que la llei li atorga.

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d´aquests tercers que ens facilitis, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l´autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

Quines dades recopilem?

Podem tractar la teva IP, quin sistema operatiu o navegador fas servir, i fins i tot la durada de la teva visita, de manera anònima.

Si ens facilites dades en els formularis de contacte, registre, comanda, sol·licitud d´informació o similars, t´identificaràs perquè puguem contactar amb tu, processar la comanda, o bé sol·licitar informació addicional sobre els nostres productes o serveis en cas que sigui necessari.

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades que li sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen.

En funció de l´formulari o apartat a què accedeixis, la informació que ens proporcions s´utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

1. Les que particularment indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari electrònic de registre, contacte, compra, subscripció, consulta o similar.

2. Atendre les teves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, els teus encàrrecs o qualsevol tipus de petició que facis a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.

3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc si escau.

4. Per poder elaborar estadístiques amb fins comercials.

5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic.

6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. en les xarxes socials que enllacen al nostre web. Referent a això volem que coneguis que el tractament de les teves dades personals dins de l´entorn d´aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privacitat d´aquestes xarxes, de manera que l´exercici de drets per part de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per aquest motiu recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisis les condicions d´ús i polítiques de privacitat de les mateixes.

7. Per estudiar les preferències dels nostres usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la nostra audiència i què és el que necessita. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar els avisos publicitaris més rellevants (dades de navegació, hàbits d´accés, tràfic).

8. Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

L´usuari serà l´únic responsable en el supòsit d´haver facilitat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com conseqüència de l´incompliment d´aquesta obligació.

 1. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

En funció de tractament, la base legitimadora serà;

- En l´alta i registre del teu usuari; el teu propi consentiment a l´acceptar i clicar la casella d´acceptació corresponent .

- En la gestió de compra dels nostres productes, la seva facturació i enviament corresponent: la pròpia execució de l´contracte i el teu propi consentiment mitjançant l´acceptació dels termes i condicions de compra dels nostres productes .

- En el tractament de les dades facilitades a través dels diferents apartats o formularis de contacte; el teu propi consentiment a l´acceptar i clicar la casella d´acceptació corresponent .

- En el tractament de les dades per tal d´enviar-butlletins electrònics amb ofertes, promocions i notícies relacionades amb la nostra activitat, informació comercial i / o promocional; el teu propi consentiment a l´acceptar i clicar la casella d´acceptació corresponent .

- Pel que fa als hàbits d´accés i l´activitat desenvolupada pels usuaris i l´elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de les galetes; pel teu propi consentiment a l´acceptar i clicar l´acceptació de cookies corresponent, o no limitar les galetes del navegador.

Els consentiments obtinguts per a les finalitats indicades anteriorment són independents de manera que l´usuari podrà revocar un o diversos d´ells no afectant als altres.

- En l´elaboració d´informes estadístics anònims que fa als hàbits d´accés i l´activitat desenvolupada pels usuaris al web i l´elaboració de perfils comercials utilitzant dades derivades de la gestió de els productes i serveis contractats; per l´interès legítim de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. O. per dur a terme aquests tractaments d´acord amb la normativa vigent .

- Quant al màrqueting directe, la prevenció del frau. Garantir la seguretat de la xarxa i de la informació n, així com dels serveis proporcionats a través d´aquests sistemes o xarxes d´informació; per l´interès legítim de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. O. per dur a terme aquests tractaments d´acord amb la normativa vigent .

- Quant a possibles actes delictius o amenaces per a la seguretat pública, així com la transmissió a l´autoritat competent de les dades relacionades amb aquests actes delictius o amenaces per a la seguretat pública; per l´interès legítim de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. O. per dur a terme aquests tractaments d´acord amb la normativa vigent .

 1. CONFIDENCIALITAT EN EL TRACTAMENT

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU tracta les dades de forma absolutament confidencial, guardant el preceptiu deure de secret respecte sobre els mateixos, de conformitat a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures per evitar l´alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l´estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats d´acord amb el que estableix la normativa vigent.

Tot el personal de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU amb accés a les dades personals té coneixement de les seves obligacions amb relació als tractaments de dades i l´obligació de guardar secret i confidencialitat, el qual persistirà fins i tot quan finalitzi la relació laboral de treballador amb Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. .

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no demanis la seva supressió o cancel·lació i sempre que resulten adequades, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats.

No obstant això, després de la finalització de l´contracte, les dades podran conservar bloquejats a disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el ministeri fiscal o les administracions públiques, per a l´exigència de possibles responsabilitats derivades de l´tractament de Dades.

Tens dret a retirar el teu consentiment?

Sí, tens dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

¿Es realitzaran decisions individuals automatitzades i / o elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics o afectin a la persona interessada significativament de manera similar?

No, en Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. no es duran a terme decisions automatitzades ni elaboració de perfils amb les dades facilitades per l´interessat que produeixin efectes jurídics.

 1. DESTINATARIS DE LES TEVES DADES

Les teves dades personals podran ser comunicades per part de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. a:

- Les empreses prestadores de serveis logístics, amb l´única finalitat que aquestes puguin realitzar l´enviament de la comanda a l´adreça indicada per l´usuari.

- Els bancs, entitats financeres i empreses prestadores de serveis de factura electrònica, serveis de pagament, pagament ajornat i / o fraccionat per al cobrament dels serveis o productes oferts.

- Prestadors de serveis amb què Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU manté una relació contractual i amb els que garantirà que compleixen amb les seves respectives obligacions de confidencialitat, així com amb proveïdors externs de serveis o proveïdors de serveis d´IT, CRM, missatgeria, consultors externs o socis col·laboradors per a les finalitats previstes. Aquests proveïdors no tractaran Les teves dades per a finalitats pròpies que no hagin estat prèviament informades per Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. .

- Forces i Cossos de Seguretat de l´Estat en virtut del que estableix Llei.

- Administració tributària.

Es cediran les dades a altres empreses?

No, únicament quan ens hagi atorgat el teu consentiment explícit, amb caràcter previ.

 1. Transferències internacionals de dades

¿S´han de comunicar les dades fora de la UE?

Sí, és possible que realitzem transferències internacionals de dades a l´usar aplicacions americanes. Si bé, en cas que en l´àmbit de les operacions de el tractament de la present Política de Privacitat, les teves dades siguin tractades en països fora de la UE o de l´Espai Econòmic Europeu ( "EEE") respecte dels quals no hi hagi una decisió d´adequació per part de la Comissió Europea, Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. garantirà que les vostres dades sebaan tractades d´acord amb els estàndards europeus de protecció de dades.

Qualsevol transferència internacional de dades a l´usar aplicacions americanes (Mailchimp) estarà adherida a l´conveni "Privacy Shield", que garanteix que les empreses de programari americà compleixen les polítiques de protecció de dades europees en matèria de privacitat .

Certs països fora de la UE ja han estat declarats oficialment per la UE com a països amb un nivell de protecció de dades adequat i similar a l´europeu. Això vol dir que, d´acord amb les normes de protecció de dades aplicables, qualsevol transferència a aquests països no requereix una aprovació oficial independent o acord separat.

 1. EXERCICI DE DRETS

Podràs exercir gratuïtament els teus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. amb la referència "Protecció de dades" , especificant les teves dades, acreditant la teva identitat i els motius de la teva sol·licitud a l´adreça que figura a la capçalera. També podrà exercitar els drets, mitjançant el correu electrònic: info@metalvalls.com

Els drets que pots exercir són els següents:

- Dret d´accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.

- Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@metalvalls.com , indicant en la sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.

- Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les teves dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

Quan respondrem la teva sol·licitud?

Respondrem a la teva petició en la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini màxim d´un mes des de la recepció de la sol·licitud. Tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, el termini podrà prorrogar dos mesos en cas de necessitat, en aquest cas, Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. informarà l´interessat d´aquestes pròrrogues en el termini d´un mes a partir de la recepció de la sol·licitud, indicant els motius de la dilació.

Té l´interessat dret a reclamar?

Sí, quan no tinguis el satisfacció en l´exercici dels teus drets, tens dret a presentar una reclamació davant l´autoritat nacional de control, sent en el present cas l´Agència espanyola de Protecció de Dades, podent dirigir-te a ella en; www.agpd.es

 1. MESURES DE SEGURETAT

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU t´informa que té implantades les mesures de seguretat d´índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua tractament i / o accés no autoritzat , tenint en compte de l´estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l´acció humana o del medi físic o natural. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzat. Tot això de conformitat amb el que preveu la RGPD i la LOPD-GDD .

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades de l´usuari.

No obstant, l´anterior, reconeixes i acceptes que les mesures de seguretat a Internet no són segures a el 100% per 100% .

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, SLU no es responsabilitza el tractament de les teves dades personals de les pàgines web que no estiguin sota el seu domini, a les que puguis accedir a través dels diferents links que contenen el nostre lloc web, ni de les mesures de seguretat adoptades per qualsevol altra pàgina web que permeti un vincle amb la nostra.

 1. ÚS DE COOKIES

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. pel seu propi compte o la d´un tercer contractat per a la prestació de serveis de medició, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats a el navegador per mitjà d´un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l´usuari durant el seu temps de navegació.

En Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. també s´estudien les preferències dels seus usuaris, i una altra informació en conjunt per a comprendre millor qui constitueixen la seva audiència i què és el que aquesta necessita.

Si vols més informació sobre l´ús de cookies i les pràctiques de recopilació d´informació i els procediments d´acceptació o rebuig per part de l´usuari consulta la nostra POLÍTICA DE COOKIES

 1. ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I revocabilitat

L´acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert a l´efecte s´entendrà a tots els efectes com la prestació de consentiment exprés i inequívoc de l´usuari a el tractament de les dades de caràcter personal en els termes que s´exposen en el present document.

Per tant l´Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, havent entès que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició o gestionar les seves comandes, acceptant i consentint de forma lliure i inequívoca, el tractament de les seves dades per part de Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. en la forma i per a les finalitats indicades en la present.

 1. CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Construccions. Metàl·liques i Derivats Valls, S. L. U. pot alterar la present política de privacitat per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisis periòdicament, així com que et posis en contacte amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: info@metalvalls .com , oa ​​l´adreça i telèfons de contacte que trobareu a la nostra web.